Termeni și Condiții - Contract NewsMan Self Service


Preambul

Termenii de mai jos, denumiți în continuare “Contractul” au valoare de contract-cadru, încheiat între Furnizor și Beneficiar și vor fi interpretați în concordanță cu legislația română în vigoare. Contractul include și Anexa GDPR.


Prin folosirea site-ului și aplicației NewsMAN, Beneficiarul acceptă oferta de servicii de pe www.newsman.ro și Termenii și Condițiile serviciului, împreună cu Politica Anti Spam, Politica de Confidențialitate și Politica de utilizare Cookie-uri și încheie prezentul contract de servicii software cu Furnizorul SC Dazoot Software SRL în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Selectarea opțiunii “Plătește și activează pachetul” reprezintă o semnătură electronică, în sensul art.3 pct.10 din Regulamentul UE 910/2014, părțile acordându-i aceeași valoare juridică cu o semnătură olografă.


I. Părțile contractului

1.1. Furnizorul serviciului NewsMAN (Aplicație”, ”Platformă”, "Site", “Noi“, "NewsMAN” sau NewsMAN App” - marcă înregistrată la OSIM România sub nr. 117834) este SC Dazoot Software SRL, cu sediul social în București, Sector 4, Splaiul Unirii 160, Corp C3, Et. 2, Aripa 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6234/2004, Cod Unic de Înregistrare RO16341900, cont bancar RO22BREL0002002418120100 (RON), deschis la Libra Bank, Capital social: 1.000 RON, înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr. 20691, telefon +4031.0050870, e-mail info@newsman.ro.


1.2. Beneficiarul serviciului NewsMAN este orice persoana juridică sau fizică identificată prin datele introduse în contul de utilizator sau client, folosite pentru accesarea sau comandarea serviciului, informații care se regăsesc pe factură pentru formulele plătite. Factura este parte integrantă a prezentului contract.


II. Obiectul contractului și Serviciile oferite

2.1. Prezentul contract are ca obiect folosirea de către Beneficiar a aplicației și infrastructurii Furnizorului pentru realizarea și trimiterea de campanii de marketing prin email către propria bază de contacte (denumiți și “abonați” sau destinatari ori “recipienți”). Servicii adiționale oferite sunt: sms marketing și mailuri tranzacționale.


2.2. Furnizorul pune la dispoziție Beneficiarului următoarele servicii și facilități:


2.2.1. acces la o platformă web, de tip Saas (Software-as-a-Service) cu funcționalități ce îi permit:

 • crearea, administrarea și trimiterea de campanii de email (newsletter/buletin informativ) sau sms ori mailuri tranzacționale (ex. confirmare comandă ori livrare, colectare feedback, etc.);
 • trimiterile de campanii pot fi imediate, programate, semi-automate și complet automate;
 • construirea, gestionarea și găzduirea listei de contacte;
 • realizarea de șabloane (templates) pentru trimitere campanii folosind editorul drag & drop sau cel HTML;
 • folosirea de șabloane (templates) cu conținut predefinit, disponibile în librăria platformei;
 • utilizarea și editarea de imagini/bannere , disponibile în librăria platformei;
 • vizualizarea și generarea de rapoarte și statistici despre activitatea abonaților sau a campaniilor efectuate;
 • crearea de formulare/pop-ups modale de înscriere la newsletter/colectare contacte pentru comunicări prin email sau sms;
 • crearea de automatizări (ex. primire mail cu voucher după înscriere la buletinul informativ);
 • alte funcții: remarketing, ecommerce tracking, refolosire șablon, retrimitere campanie către contacte care nu au deschis-o inițial, trimitere campanie la cea mai bună oră, AB/MVT testing, opțiuni conformitate GDPR (ex. anonimizare, neprofilare abonați, acordare consimțământ, detalii extinse în Anexa GDPR), trimiteri securizate SSL, acțiuni automatizate (triggers), variabile și proprietăți multiple pentru contacte, suport emoji, anulare / refacere acțiuni și istoric editări etc.;
 • integrarea serviciului NewsMAN cu aplicații externe (ecommerce, website, sociale, vânzări);

2.2.2. alocarea unuia sau mai multor IP-uri dedicate (adrese de internet, identificate prin serii unice de numere) pentru trimiterile campaniilor de email;


2.2.3. alocarea unui domeniu dedicat (nume adresă web) pentru pentru trimiterile campaniilor de email;


2.2.4. administrarea hardware si software a infrastructurii serviciului;


2.2.5. asistență prin email, chat, telefonic sau online prin bază de cunoștințe privind utilizarea serviciului, inclusiv migrarea de la alți furnizori;


2.2.6. alte servicii software și de consultanță ori implementare (ex. design și html-izare template, scanare bază de date, manoperă programare funcții extra etc.). Cost 25 € + TVA pe oră sau conform cotație proiect negociat în mod personalizat.


III. Durata contractului

Durata contractului este în funcție de tipul de plan tarifar ales: abonament lunar/anual sau credite preplătite. Facturile pentru credite sunt generate în funcție de numărul de credite ales. Durata pentru credite este până la consumul complet al acestora, în maxim 6 luni de la achiziționare.


IV. Tarife servicii și modalități de plată

4.1. Pentru serviciul de trimitere mailuri, există 2 tipuri de planuri tarifare: 1) abonamente lunare/anuale în funcție de mărimea listei de abonați (se facturează în avans pentru perioada selectată) și 2) credite pre-plătite, unde costul este la volum, per trimiteri efectuate (1 email trimis = 1 credit). Pentru sms marketing, prețul este per sms. Se facturează un depozit inițial de până la 200 €, apoi în funcție de volumul utilizat. Alte costuri: domeniu dedicat (pentru trimiteri emailuri, 15 € pe an), manoperă și alte servicii conform art. 2.2, pct. e). Detalii complete în pagina de Prețuri. Prețurile listate nu includ TVA.


4.2. Plățile se pot efectua cu cardul online, prin Paypal, transfer bancar sau Bitcoin.


4.3. Facturile sunt emise în mod automat în format electronic (PDF) și sunt transmise Beneficiarului exclusiv prin e-mail. Sunt disponibile de asemenea, în contul de client.


V. Validitate și (re) activare servicii

Conturile de utilizator în formulă gratuită sunt valabile până la consumarea celor 5000 de credite, după care este necesar trecerea la un pachet plătit pentru menține serviciul activ. Serviciile se (re) activează numai după recepționarea plății. Validitatea abonamentelor (pachetelor) începe din ziua plății și este de 1 lună sau 1 an cu reînnoire automată.


VI. Politică de rambursare

6.1. Vom rambursa plățile către dvs. în cazul în care terminăm serviciul fără motiv, înainte de perioada achitată.


6.2. Abonamentele sunt active pe toată perioada achitată în avans și se suspendă automat când nu se achită reînnoirea acestora. Plățile deja efectuate nu sunt eligibile pentru stornare, serviciul terminându-se odată cu încetarea plăților. Creditele preplătite expiră în 6 luni de la achiziționare. Plata pentru facturile aferente acestora nu se rambursează. În cazul unei plăți recurente cu cardul de credit, clientul o poate fi dezactiva oricând accesând contul său de utilizator.


6.3. Nu sunt efectuate rambursări în cazul violării Termenii și Condițiilor de pe website sau a Politicii Anti Spam, ori de Confidențialitate.


VII. Suspendare și terminare servicii

Furnizorul poate suspenda sau termina oricând serviciul dacă Beneficiarul încalcă Termenii și Condițiilor de pe website sau Politica Anti Spam(ex. multiple raportări de abuz) ori cea de Confidențialitate. Serviciul se suspendă în mod automat dacă Beneficiarul figurează cu restanțe de plată. Beneficiarul poate solicita suspendarea sau ștergerea contului contactând Furnizorul sau operând singur aceste modificări în contul său de utilizator/client. Beneficiarul poate relua/reactiva serviciul oricând are nevoie generând o nouă comandă de upgrade.


VIII. Drepturile și obligațiile părților

8.1. Pe lângă celelalte drepturi stabilite în contract, Beneficiarul are următoarele drepturi:

 • să folosească platforma NewsMAN pentru trimiterea de mesaje în conformitate cu prevederile prezentului contract;
 • să utilizeze lista de contacte în platforma NewsMAN respectând prevederile legale în vigoare;
 • să își modifice datele de client și de facturare și să le mențină actuale, prin intermediul contului de utilizator sau solicitare prin email la info@newsman.ro;
 • să își protejeze accesul la cont, activând modul de securitate sporită prin autentificarea în 2 pași pusă la dispoziție de către Furnizor;
 • să solicite un discount de 10% în cazul în care serviciul este inaccesibil pentru cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive din cauze imputabile Furnizorului. Dacă sunt depășite 10 zile lucrătoare consecutive, Beneficiarul poate solicita returnarea banilor pe ultima lună achiziționată.

8.2. Pe lângă celelalte obligații stabilite în contract, Beneficiarul are următoarele obligații:

 • să păstreze în siguranță a detaliilor contului (nume utilizator, parolă) și să nu partajeze aceste informații cu terțe persoane;
 • să creeze conturi de subutilizator cu drepturi restricționate după caz pentru colaboratorii săi;
 • garantează că datelor de utilizator/client și de facturare că sunt corecte și conforme cu realitatea;
 • este răspunzător pentru orice acţiune care s-a întâmplat în cadrul contului său. În cazul în care contul a fost compromis, are obligația de a notifica urgent Furnizorul pentru ca acesta să blocheze accesul şi să investigheze problema.
 • să dețină toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului (texte, fișiere: foto, video etc.) folosit în mesaje și transmis prin serviciul NewsMAN;
 • să se asigure că destinatarii doresc să primească mesajele transmise către aceștia și/sau există temei legal pentru expedierea respectivelor campanii;
 • să nu folosească serviciul pentru a trimite mesaje nesolicitate (“Spam”), indiferent dacă scopul transmiterii acestora este comercial sau necomercial;
 • Beneficiarul este răspunzător pentru conținutul mesajelor transmise către baza sa de contacte și va răspunde în fața organelor abilitate în cazul unor plângeri de orice natură privind destinatarii newsletter-ului sau conținutul newsletter-ului. Rolul Furnizorului este strict acela de a oferi un serviciu tehnic pentru trimiterea automată a newsletter-ului si nu se face răspunzător în fața oricărui tip de reclamație din partea abonaților;
 • să accepte includerea în email a datelor de contact reale, ale societății, conform legilor în vigoare;
 • să accepte includerea în email a linkului pentru dezabonare în header sau în footer;
 • să nu prejudicieze Furnizorul prin acțiuni nepermise/ilegale;
 • să achite facturile emise de Furnizor în termenul agreat.

8.3. Pe lângă celelalte drepturi stabilite în contract, Furnizorul are următoarele drepturi:

 • să verifice respectarea prevederilor contractuale de către Beneficiar și să ia măsurile necesare întocmai, inclusiv cele stipulate la art. VI.
 • să refuze trimiterea unui mesaj al Beneficiarului, dacă informațiile conținute sunt de natură rasistă, xenofobă sau discriminatorie;
 • să modifice termenii contractuali și planurile tarifare și să aplice actualizările după informarea în acest sens Beneficiarului;
 • să trimită comunicări Beneficiarului în legătură cu Serviciul prin email.
 • să colaboreze cu terțe părți pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectându-se legislația în vigoare cu privire la securitatea serviciului și a datelor și clauzele din Anexa GDPR;

8.4. Pe lângă celelalte obligații stabilite în contract, Furnizorul are următoarele obligații:

 • să asigure buna funcționare și accesibilitatea serviciului pentru Beneficiar conform planului tarifar selectat de acesta;
 • să asigure transmiterea securizată a campaniilor trimise de către Beneficiar abonaților din listă;
 • să pună la dispoziția Beneficiarului link-uri automate pentru dezabonare și raportare abuz (spam);
 • să elimine din lista de abonați persoanele care s-au dezabonat sau care au raportat spam sau ale căror adrese de mail nu sunt valide;
 • să pună la dispoziția Beneficiarului prin intermediul contului de utilizator sau de client, rapoarte de livrare, rapoarte deschidere mesaje, rapoarte de click-uri, rapoarte de bounce-uri (email-uri care nu au putut fi livrate);
 • să pună la dispoziția Beneficiarului adrese IP dedicate sau resurse shared și domenii dedicate (opțional) pentru expedierea mailurilor;
 • să nu prejudicieze Beneficiarul prin acțiuni nepermise/ilegale;
 • să permită Beneficiarului să își descarce prin link securizat (https) baza de date completă cu abonați, în momentul încetării contractului, prin intermediul contului de client/utilizator;
 • să nu înstrăineze niciunei terțe părți baza de date cu abonați pusă la dispoziție de Beneficiar;
 • să nu folosească în scop propriu baza de date cu abonați pusă la dispoziție de Beneficiar;
 • să notifice Beneficiarul în prealabil în cazul unor lucrări de mentenanță;
 • să remedieze în cel mai scurt timp probleme tehnice apărute sau semnalate de către Beneficiar;

8.5. Furnizorul și Beneficiarul vor respecta și se vor conforma Regulamentului general privind protecția datelor conform legislației UE (GDPR 679/2016), respectiv a legilor 677/2001 și 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Detalii complete despre Anexa privind GDPR aici.


IX. Proprietate intelectuală

Sunteţi de acord că NewsMAN deține toate drepturile privind Serviciul, incluzând fără a fi limitat la drepturile de proprietate intelectuală, şi că aceste drepturi sunt protejate de legile în vigoare din România și Uniunea Europeană. Sunteţi de acord că nu veţi copia, reproduce, modifica sau crea lucrări derivate din acest Serviciu (NewsMAN). Firma SC Dazoot Software SRL, care administrează site-ul NewsMAN.ro, deține Copyright-ul asupra textelor și a elementelor grafice.


X. Limitarea răspunderii

Furnizorul nu răspunde faţă de Beneficiar pentru orice pierdere directă sau indirectă, actuală sau potențială, incluzând indicativ şi nu limitativ: paguba financiară (pierderea de venituri, economii sau profituri) sau ne-financiară (pierderea de date, pierderea de clientelă) sau orice altă formă de pierdere sau pagubă de orice natură şi din orice motiv, dacă aceasta provine din suspendarea și/sau incetarea Serviciului.


XII. Forță majoră

Nici o parte nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră. Forța majoră se notifică în termen de 5 zile de la producere și se dovedește în termen de 15 zile cu acte eliberate de organele competente.


XIII. Litigii

Orice neînțelegeri sau dispute între părțile semnatare, decurgând din încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract, se vor soluționa pe cale amiabilă, prin tratative directe. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Beneficiarul și Furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către Instanțele Judecătorești ale municipiului București. Comisia Europeană pune la dispoziție platforma SOL (Soluționare Online a Litigiilor) pentru rezolvarea alternativă a disputelor în afara instanțelor judecătorești cu privire la problemele legate cumpărăturile online și contractele la distanță. Platforma SOL este disponibilă la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr/


XIV. Clauze finale

Acceptarea prezentului contract și utilizarea de către Beneficiar a Platformei NewsMAN este echivalentul a faptului că Beneficiarul a citit, a înțeles și a fost de acord cu cele stabilite în Termenii și Condițiile serviciului.